CZK / EUR

Aplikace chemické malty a kovového sítka

Upevnění závitové tyče na chemickou maltu do děrované cihly s použitím kovového sítkového pouzdra

Níže uvedeným postupem dobře a kvalitně upevníte závitovou tyč do duté cihly pomocí chemické malty a kovového sítkového pouzdra. Správná volba druhu chemie závisí nejen na stavebním materiálu, ale i na povětrnostních podmínkách či délce tuhnutí. S mungo chemií MIT COOL si můžete troufnout i do více jak dvacetistupňových mrazů. Standardně pro vrtání do duté cihly je lepší použít vrtačku bez příklepu, v případě aplikace chemické malty toto není tak nutné. Nachystejte si odpovídající vrták, závitovou tyč, kovové pouzdro, chemickou maltu a aplikační pistoli. Důležitý je také ocelový kartáček pro důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru, což platí především v plném materiálu, aby chemická malta mohla pevně přilnout k podkladu. Jednu stranu kovového pouzdra zaslepte stiskem pomocí kleští - kombinaček, zabráníte tak čelnímu vytékání malty do dutiny cihly. Touto stranou pouzdro vsuňte do otvoru a označte si hloubku otvoru, následně upravte pouzdro do požadované délky. Zkrácené kovové pouzdro zasuňte zpět do cihly, eventuálně použijte kladívko, pokud nechcete, aby přečnívalo. Ujistěte se, zda závitové tyči nebrání nic k vsunutí do pouzdra a její délka je dostatečná. Pokud je vše v pořádku, můžete injektážní pistolí začít aplikovat chemickou maltu. Nejprve vytlačte část malty bokem, třeba na papír, abyste se ujistili, že se v míchadle obě složky směsi řádně promísily. Poté míchadlo zasuňte co nejhlouběji do pouzdra a opatrně vytlačujte maltu, dokud se pouzdro nenaplní, současně jej pomalu vytahujte. Na obrázcích je vidět i použití přes zateplení, chemická malta polystyrenu nijak neublíží. Po zasunutí závitové tyče může trochu malty z ústí otvoru vytéct, alespoň máte jistotu, že je chemie v celé délce otvoru. Na detailních obrázcích je vidět, jak malta lehce prostoupí přes kovové pouzdro a tím závitovou tyč fixuje. Délka tuhnutí malty závisí na použitém typu chemie, čas je na kartuši vždy uveden. Po uplynutí doby tuhnutí je takto vytvořený spoj již připraven k zatížení.

Kotvení na chemickou maltu s kovovým sítkovým pouzdrem