CZK / EUR

Trhací nýty

Trhací nýty Fasty

Charakteristika trhacích nýtů

Trhací nýt je spojovací prvek vyráběný dle normy DIN 7337, je složen ze dvou částí: těla nýtu a trnu. Vytváří trvale nerozebíratelný spoj.  Používá se zpravidla pro mechanické spojování v případech, kdy je spoj přístupný pouze z jedné strany. Tvářené tělo nýtu je tvořeno dutým válcem. Na jednom jeho konci je kruhová hlava. Speciálně upravený trn je na jednom konci rozšířený (ne však více než je průměr nýtu) a je v určité vzdélenosti od tohoto konce zeslabený. Je provlečen tělem nýtu v jeho ose tak, že rozšířená část trnu je na opačném konci nýtu než je jeho hlava. Pro aplikaci trhacích nýtů je nezbytné použití speciálních nýtovacích kleští. Trn nýtu je při nýtování uchopen do čelistí kleští a je přitahován k hlavě nýtu, ta je opřena z jedné strany o spojovaný materiál a z druhé strany o náustek kleští. Při této činnosti dochází k roznýtování konce nýtu až do okamžiku, kdy se konec nýtu roznýtuje a přimkne k ploše spojovaného materiálu.  V tom momentu dochází v oblasti zeslabení trnu k jeho přetržení. Spoj je hotov. Po uvolnění kleštin se musí utržený trn z kleští vyjmout nebo přemístit do sběrače, který bývá zpravidla jejich součástí.

V nabídce máme kromě standardních trhacích nýtů i tyto speciální nýty:

- vícesvěrný nýt (multigrip) – nýt s vyšším rozsahem svěrné síly. Díky úpravě těla nýtu a použitému měkčímu materiálu má více deformačních oblastí. Další výhodou je spolehlivost spoje i ve větším otvoru.
- těsnící nýt – pro tvorbu vzducho a vodotěsného spoje. Jediný typ kdy trn je pevně spojen s tělem nýtu
- slupkový (banánový) nýt - konec trnu je upraven do ostrého čtyřhranu, který tělo při nýtování podélně rozřízne na čtyři plochy
- rozpěrný nýt - tělo nýtu je uprostřed podélně rozříznuto třemi řezy. Při nýtování se vytvoří tři pásové plošky, které se opřou o spojovaný materiál.
- vroubkovaný nýt - tělo nýtu je příčně vroubkované. Nýtuje se ve slepém otvoru, obvykle v měkkém materiálu, nejčastěji dřevu.
- uzemňovací (kostřící) nýt – na tělo nýtu je pevně umístěn pod hlavou mosazný prvek s konektorem pro potřeby uzemnění např. elektroskříně
- pevnostní nýt - pro vyšší namáhání spoje , vnitřní zbytek trnu je po utržení zajištěn proti uvolnění